Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

paszport dla konia jak wyrobic ile kosztuje

Paszport dla konia

Paszport dla konia jest niezbędnym dokumentem, który potwierdza tożsamość i historię zdrowotną zwierzęcia. Jest ważny zarówno dla właścicieli koni, jak i dla organów kontrolujących. W tym artykule przedstawimy szczegółowe informacje na temat paszportu dla konia, jak go wyrobić, sprawdzić oraz jakie są konsekwencje braku tego dokumentu.

Po co jest potrzebny koniowi paszport?

Paszport dla konia jest niezbędny, ponieważ zawiera informacje identyfikacyjne o koniu, takie jak jego pochodzenie, numer identyfikacyjny, oraz historię właścicieli. Jest to podstawowy dokument, który umożliwia legalną sprzedaż, zakup oraz podróż konia poza obszarem gospodarstwa.

Wymogi prawne

Paszport dla konia jest wymagany zgodnie z Ustawą z dn. 14 lutego 2003 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ustawa ta nakłada obowiązek posiadania paszportu dla każdego konia, osła lub zebry. Paszport musi zawierać szczegółowe informacje o zwierzęciu oraz jego historii zdrowotnej.

Art. 9. 1. Właściciel zwierzęcia gospodarczego jest obowiązany do zgłoszenia do rejestru podmiotu prowadzącego działalność nadzoru weterynaryjnego w terminie 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia.

Cel paszportu

Paszport konia pełni kilka kluczowych funkcji:

 • Identyfikacja: Umożliwia jednoznaczną identyfikację konia, co jest niezbędne podczas zawodów, sprzedaży czy transportu.
 • Historia zdrowotna: Zawiera informacje o szczepieniach, leczeniu oraz wszelkich zabiegach weterynaryjnych.
 • Kontrola: Ułatwia kontrolę nad przemieszczaniem się zwierząt i zapewnia przestrzeganie przepisów dotyczących zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności.

Co znajduje się w paszporcie konia?

W paszporcie konia znajdują się informacje identyfikacyjne, takie jak nazwa i numer identyfikacyjny konia, dane o kolejnych właścicielach, pochodzenie konia, numer chipa oraz inne istotne informacje pomagające zidentyfikować zwierzę.

Paszport konia jest podstawowym dokumentem, który umożliwia legalną sprzedaż, zakup oraz podróżowanie z koniem.

Informacje identyfikacyjne

Paszport konia zawiera szczegółowe dane identyfikacyjne, takie jak:

 • Imię konia
 • Rasa
 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Numer identyfikacyjny (microchip)

Historia zdrowotna

W paszporcie odnotowane są wszystkie ważne informacje dotyczące zdrowia konia, w tym:

 • Szczepienia: Rodzaj, data i numer serii szczepionki.
 • Leczenie: Informacje o podawanych lekach i przeprowadzonych zabiegach weterynaryjnych.
 • Badania: Wyniki badań kontrolnych i testów diagnostycznych.

Właściciel

Paszport zawiera również dane właściciela konia:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer kontaktowy
Zapisz się do Newslettera
Dostawaj cotygodniowe porady, informacje, promocje i podsumowanie artykułów na stronie.
icon

Jak wyrobić paszport dla konia?

Aby wyrobić paszport dla konia, należy skontaktować się z Okręgowym Związkiem Hodowców Koni (OZHK) lub Wojewódzkim Związkiem Hodowców Koni (WZHK) w swoim regionie.

Instrukcja krok po kroku

Wyrobienie paszportu dla konia jest procesem, który wymaga spełnienia kilku kroków:

 1. Rejestracja w odpowiedniej organizacji – Najpierw musisz zarejestrować swojego konia w odpowiedniej organizacji, takiej jak Polski Związek Hodowców Koni (PZHK/OZHK/WZHK). Wniosek możesz wypełnić, wydrukować i przesłać do odpowiedniego regionalnego związku.
 2. Poczekaj na zaczipowanie konia – Na miejsce przyjedzie osoba z pełnomocnictwem do potwierdzenia informacji zawartych we wniosku i wszczepi zwierzęciu czip.
 3. Opłata – Za wykonane czynności i wydanie paszportu zostanie pobrana opłata zgodna z Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 4. Odbiór paszportu – Po zatwierdzeniu wniosku i wniesieniu opłaty, paszport zostanie wydany. Może to potrwać od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od związku. Paszport jest do odebrania osobiście w OZHK/WZHK lub listownie.

Jak widzisz procedura nie jest skomplikowana i zapewne dasz sobie z nią radę.


Jak sprawdzić paszport konia?

Podstawową metodą na sprawdzenie paszportu jest skorzystanie z internetowej bazy koni zarejestrowanych w PZHK.

Kontrola ważności

Aby sprawdzić ważność paszportu konia, należy zweryfikować kilka kluczowych informacji:

 • Numer identyfikacyjny: Sprawdź, czy numer mikroczipu w paszporcie zgadza się z numerem wszczepionym koniowi.
 • Aktualność szczepień: Upewnij się, że wszystkie szczepienia są aktualne i prawidłowo odnotowane.
 • Dane właściciela: Sprawdź, czy dane właściciela w paszporcie są zgodne z rzeczywistością.

Systemy rejestracyjne

W Polsce działa kilka systemów rejestracyjnych, które umożliwiają sprawdzenie danych konia za pomocą numeru mikroczipu. Należą do nich bazy danych prowadzone przez PZHK .


Jaka kara grozi za brak paszportu?

Za brak paszportu dla konia grozi kara grzywny do 500 zł, nakładana przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny. Jest to niedopełnienie formalności, które powinno być załatwione w ciągu 7 dni.

Konsekwencje prawne

Brak paszportu dla konia może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Zgodnie z Ustawą z dn. 14 lutego 2003 r., właściciel konia bez paszportu może zostać ukarany grzywną. Kara ta może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od okoliczności.

Sankcje administracyjne

Oprócz grzywny, właściciel konia bez paszportu może być także narażony na inne sankcje administracyjne, takie jak zakaz uczestnictwa w zawodach jeździeckich czy trudności z transportem zwierzęcia.


Co zrobić gdy koń nie ma paszportu?

Jeśli koń nie ma paszportu, ważne jest, aby jak najszybciej zgłosić go do odpowiedniej organizacji lub związku, który zajmuje się wydawaniem paszportów dla koni. W takiej sytuacji można ubiegać się o wydanie duplikatu paszportu, który będzie równoważny z oryginalnym dokumentem.

Natychmiastowe działanie

Jeżeli Twój koń nie ma paszportu, powinieneś jak najszybciej podjąć kroki w celu jego wyrobienia. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji „Jak wyrobić paszport dla konia?” i upewnij się, że wszystkie formalności są dopełnione.

Konsultacja z weterynarzem

Skontaktuj się z weterynarzem, aby zaczipować konia i uzyskać niezbędne dokumenty. Weterynarz może także pomóc w wypełnieniu wniosku o paszport i skierować Cię do odpowiedniej organizacji.


Gdzie jest numer paszportu konia?

Numer paszportu konia znajduje się zazwyczaj na pierwszej stronie dokumentu, w górnej części paszportu. Numer ten jest unikalny i przypisany do konkretnego konia.

Mikroczip

Oprócz numeru paszportu, każdy koń musi mieć wszczepiony mikroczip, którego numer jest również wpisany do paszportu. Numer mikroczipu można znaleźć na stronie z informacjami identyfikacyjnymi konia.


Ile kosztuje wyrobienie paszportu dla konia?

Wyrobienie paszportu dla konia kosztuje 230 zł, w co wlicza się opis słowny i graficzny, czipowanie oraz wydanie paszportu. Dodatkowo należy doliczyć koszty wysyłki.

Cena może być wyższa lub niższa zależnie od dokonywanych czynności, przykładowe cenniki:


Kupno konia bez paszportu – Czy jest możliwe?

Kupno konia bez paszportu wiąże się z wieloma ryzykami. Bez paszportu nie można jednoznacznie zweryfikować tożsamości konia, jego historii zdrowotnej ani pochodzenia. Może to prowadzić do problemów prawnych i administracyjnych.

Formalności

Jeśli zamierzasz kupić konia bez paszportu, musisz być przygotowany na konieczność szybkiego wyrobienia tego dokumentu. Postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w sekcji „Jak wyrobić paszport dla konia?” i upewnij się, że wszystkie formalności są dopełnione.


Paszport dla konia to nie tylko formalność, ale kluczowy dokument, który zapewnia bezpieczeństwo i zdrowie zwierzęcia oraz spełnienie wymogów prawnych. Posiadanie paszportu jest obowiązkowe i niesie ze sobą wiele korzyści, od łatwiejszej identyfikacji po dostęp do historii zdrowotnej konia.

Wyrobienie paszportu dla konia jest stosunkowo prostym procesem, który wymaga rejestracji w odpowiedniej organizacji, czipowania konia i złożenia wniosku. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać paszport konia i upewniać się, że wszystkie informacje są aktualne.

Brak paszportu może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, dlatego warto zadbać o to, aby każdy koń miał ten dokument. Kupno konia bez paszportu niesie ze sobą ryzyko, ale odpowiednie działania mogą zapewnić, że wszystkie formalności zostaną szybko i sprawnie załatwione.

Pamiętaj, że paszport konia to nie tylko obowiązek prawny, ale także narzędzie, które pomaga w zapewnieniu zdrowia i bezpieczeństwa Twojego zwierzęcia.

Źródło:
https://www.zzhk.pl/index.php/artykuly/3-paszport-dla-konia
https://www.pzhk.pl/formalnosci/paszport-koniowatego/paszport-dla-konia/

Patrycja
Patrycja
Artykuły: 33

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *