Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

chow wolnowybiegowy koni

Chów wolnowybiegowy Koni – Bezstajenny – Wady i Zalety

Chów wolnowybiegowy koni, znany również jako chów bezstajenny, to metoda hodowli, która umożliwia koniom swobodne przemieszczanie się po otwartym terenie. Ta metoda zyskuje coraz większą popularność ze względu na korzyści, jakie przynosi zarówno zwierzętom, jak i ich opiekunom. W artykule omówimy szczegółowo wady i zalety chowu wolnowybiegowego, aby pomóc Ci zrozumieć, czy jest to odpowiednia opcja dla Twoich koni.

Czym jest chów wolnowybiegowy?

Chów wolnowybiegowy to system hodowli, w którym konie mają stały dostęp do dużego, otwartego terenu zamiast przebywania w zamkniętych stajniach.

Taki system naśladuje naturalne warunki życia koni, pozwalając im na swobodne poruszanie się, eksplorację terenu i interakcje społeczne z innymi końmi. Konie przebywające na wolnym wybiegu mogą spędzać większość czasu na świeżym powietrzu, co sprzyja ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

W chowie wolnowybiegowym ważne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, która umożliwi koniom komfortowe życie na otwartym terenie.

Obejmuje to budowę solidnych ogrodzeń, schronień, systemów pojenia oraz miejsc do karmienia. Prawidłowe zarządzanie pastwiskami jest kluczowe, aby utrzymać ich jakość i zapewnić koniom odpowiednie warunki do życia.


Jakie konie nadają się do chowu bezstajennego?

Niektóre rasy koni są lepiej przystosowane do życia na otwartym wybiegu. Konie ras prymitywnych, takich jak konik polski, hucuł czy mustang, posiadają naturalną odporność na trudne warunki atmosferyczne i są bardziej samodzielne.

Ich gęsta sierść i silna budowa ciała pozwalają na przetrwanie w różnych warunkach klimatycznych.

Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań aby pod chmurką hodować również inne rasy, konie dobrze znoszą zmiany temperatur a w Polsce jest coraz mniej chłodnych zim.

Młodsze konie, które od początku swojego życia były przyzwyczajone do życia na otwartym wybiegu, łatwiej adaptują się do chowu bezstajennego.

Starsze konie mogą mieć trudności z przystosowaniem się do nowych warunków, zwłaszcza jeśli wcześniej były hodowane w zamkniętych stajniach.

Zalety chowu wolnowybiegowego

chow bezstajenny

Chów bezstajenny koni ma swoje wady i zalety, choć jego obrońcy skupiają się głównie na plusach my wspomniemy również o kilku minusach jakie się z tym wiążą.

Choć w ocenie naszej redakcji oraz licznych ekspertów dobrze przeprowadzony chów wolnowybiegowy powinien być docelową formą hodowli koni.

Warto przytoczyć tu badanie Effects of housing and management on health and welfare of horses” (Padalino, 2015).

  • Cel badania: Ocena wpływu różnych systemów hodowli, w tym chowu wolnowybiegowego, na zdrowie i dobrostan koni.
  • Metodologia: Porównanie grup koni trzymanych w boksach oraz w systemie wolnowybiegowym pod kątem różnych parametrów zdrowotnych i behawioralnych.
  • Wyniki: Konie trzymane w systemie wolnowybiegowym wykazywały mniej stereotypii (takich jak wędrowanie czy gryzienie boksów), lepszą kondycję kopyt i niższy poziom stresu, mierzony poprzez stężenie kortyzolu w ślinie.
  • Wnioski: Chów wolnowybiegowy korzystnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne koni w porównaniu do tradycyjnego chowu w boksach.

Naturalne warunki życia

Konie to zwierzęta stadne, które w naturalnych warunkach spędzają większość swojego czasu na świeżym powietrzu, przemieszczając się w poszukiwaniu jedzenia i wody.

Chów wolnowybiegowy pozwala na odtworzenie tych warunków, co pozytywnie wpływa na ich zdrowie fizyczne i psychiczne. Swobodne poruszanie się po otwartym terenie pozwala koniom na rozwijanie naturalnych zachowań, takich jak bieganie, galopowanie, eksploracja terenu czy interakcje społeczne.

Poprawa kondycji fizycznej

Ruch na świeżym powietrzu sprzyja lepszej kondycji fizycznej koni. Regularne poruszanie się po różnorodnym terenie wzmacnia mięśnie, stawy oraz układ krążenia.

Konie mają również możliwość samodzielnego regulowania poziomu aktywności, co zmniejsza ryzyko otyłości oraz chorób związanych z brakiem ruchu.

Zdrowie psychiczne

Konie przebywające na wolnym wybiegu mają więcej możliwości do interakcji z innymi końmi, co pozytywnie wpływa na ich zdrowie psychiczne.

Możliwość tworzenia więzi społecznych oraz swobodnej eksploracji terenu minimalizuje stres i zwiększa dobrostan zwierząt.

Mniejsze ryzyko kontuzji

Choć może się wydawać, że swobodne poruszanie się po otwartym terenie naraża konie na większe ryzyko kontuzji, w rzeczywistości regularny ruch wzmacnia ich organizmy i zwiększa odporność na urazy.

Dodatkowo, konie uczą się unikać niebezpieczeństw i stają się bardziej świadome swojego otoczenia. Naturalnie teren, po którym będą się poruszać zwierzęta powinien zostać uprzednio odpowiednio przygotowany.


Wady chowu wolnowybiegowego

Pod kątem zdrowotności zwierząt chów wolnowybiegowy może wydawać się bardziej niebezpieczny, ale to tylko pozory. Największe wady związane z taką formą hodowli koni tyczą się hodowców a nie samych zwierząt.

Konieczność przygotowania terenu, dbania o niego i doglądania zwierząt pod kątem ewentualnych urazów potrafi dołożyć trochę pracy.

Wymóg dużej przestrzeni

Chów wolnowybiegowy wymaga dużej ilości przestrzeni, co może być trudne do zrealizowania w niektórych lokalizacjach.

Właściciele koni muszą zapewnić odpowiednie pastwiska oraz infrastrukturę, taką jak schronienia i systemy pojenia, co wiąże się z wyższymi kosztami utrzymania.

Zmienne warunki pogodowe

Konie przebywające na otwartym terenie są narażone na zmienne warunki pogodowe, takie jak deszcz, wiatr, upały czy mrozy.

Właściciele muszą zadbać o odpowiednie schronienia, które zapewnią ochronę przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi. Konie mogą również wymagać dodatkowego wsparcia, takiego jak derki w chłodniejsze dni.

Wyzwania związane z zarządzaniem pastwiskami

Prawidłowe zarządzanie pastwiskami jest kluczowe dla utrzymania zdrowia koni oraz jakości ich środowiska.

Właściciele muszą regularnie monitorować stan pastwisk, rotować miejsca wypasu oraz dbać o regenerację roślinności.

Zaniedbanie tych działań może prowadzić do degradacji pastwisk oraz problemów zdrowotnych u koni.


Jak zorganizować chów wolnowybiegowy?

Wybór odpowiedniego terenu to pierwszy krok w organizacji chowu wolnowybiegowego. Teren powinien być zróżnicowany, z dostępem do naturalnych źródeł wody oraz miejsc do schronienia.

Należy również uwzględnić wielkość stada oraz potrzeby fizjologiczne koni.

Infrastruktura i wyposażenie

Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, która umożliwi koniom komfortowe i bezpieczne przebywanie na wolnym wybiegu.

Wymaga to budowy solidnych ogrodzeń, schronień, systemów pojenia oraz miejsc do karmienia. Ważne jest również zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych, takich jak regularne czyszczenie pastwisk i schronień.

Zarządzanie pastwiskami

Prawidłowe zarządzanie pastwiskami obejmuje rotację miejsc wypasu, monitorowanie stanu roślinności oraz zapewnienie odpowiedniej ilości pożywienia.

Konieczne jest również regularne usuwanie odchodów oraz kontrola jakości wody. Dzięki temu pastwiska pozostaną zdrowe i produktywne, a konie będą miały dostęp do odpowiednich warunków do życia.


Co na to prawo?

Chów wolnowybiegowy koni, podobnie jak inne formy hodowli zwierząt, jest regulowany przez szereg przepisów prawnych mających na celu zapewnienie dobrostanu zwierząt.

W Polsce przepisy te opierają się głównie na normach unijnych oraz krajowych regulacjach.

Unijne przepisy dotyczące transportu i chowu zwierząt

W Unii Europejskiej, główne regulacje dotyczące transportu i dobrostanu zwierząt zawarte są w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1/2005.

Rozporządzenie to określa zasady przewozu zwierząt, w tym wymagania dotyczące środków transportu, przeszkolenia personelu oraz warunków, jakie muszą być spełnione, aby zapewnić zwierzętom bezpieczeństwo i komfort podczas transportu.

Przepisy te mają również zastosowanie do chowu wolnowybiegowego, w którym konie mogą być przemieszczane między pastwiskami lub na inne obszary w celu sezonowego wypasu.

Polskie regulacje dotyczące dobrostanu zwierząt

W Polsce przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt są zgodne z unijnymi regulacjami, a także uzupełnione o krajowe normy. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt określa ogólne zasady traktowania zwierząt oraz obowiązki właścicieli i opiekunów zwierząt, mające na celu zapewnienie im odpowiednich warunków życia.

Przepisy te obejmują również wymagania dotyczące chowu wolnowybiegowego, takie jak konieczność zapewnienia zwierzętom dostępu do schronienia, wody i odpowiedniego pożywienia.

Wymogi dotyczące infrastruktury i opieki weterynaryjnej

Zgodnie z przepisami, konie przebywające na wolnym wybiegu muszą mieć dostęp do odpowiedniej infrastruktury, która zapewni im ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak deszcz, wiatr czy upał.

Schronienia powinny być odpowiednio przystosowane, aby zapewnić koniom komfort i bezpieczeństwo. Ponadto, konie muszą być regularnie monitorowane przez lekarza weterynarii, aby zapewnić im właściwą opiekę zdrowotną i zapobiegać ewentualnym chorobom.

Kontrole i sankcje

Przestrzeganie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt jest kontrolowane przez odpowiednie organy, takie jak Inspekcja Weterynaryjna.

W przypadku stwierdzenia naruszeń, właściciele zwierząt mogą zostać ukarani grzywnami, a w skrajnych przypadkach nawet zakazem prowadzenia działalności związanej z hodowlą zwierząt.

Chów wolnowybiegowy koni, choć wiąże się z wieloma korzyściami dla zwierząt, wymaga również przestrzegania ścisłych przepisów prawnych mających na celu zapewnienie im odpowiednich warunków życia.

Dbanie o dobrostan zwierząt jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również moralnym, którego celem jest zapewnienie koniom życia w zdrowiu i komforcie.

Chów bezstajenny – czy warto?

Chów wolnowybiegowy koni ma wiele zalet, takich jak poprawa kondycji fizycznej i psychicznej koni, możliwość rozwijania naturalnych zachowań oraz zmniejszenie ryzyka kontuzji. Jednak wymaga on również dużej przestrzeni, odpowiedniej infrastruktury oraz prawidłowego zarządzania pastwiskami. Decyzja o wyborze tej metody hodowli powinna być dobrze przemyślana i dostosowana do indywidualnych potrzeb koni oraz możliwości właściciela. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i trosce, chów wolnowybiegowy może przynieść wiele korzyści zarówno koniom, jak i ich opiekunom.

Źródła:
https://odr.pl/doradztwo/produkcja-zwierzeca/konie/warunki-utrzymania-i-dobrostan-koni/
https://equizen.pl/chow-wolnowybiegowy/

Patrycja
Patrycja
Artykuły: 33

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *